Hizmetlerimiz

Bilgi Servisi

Nasıl İşitiriz31.8.2016

Nasıl İşitiriz?

 

İşitme kaybının tam olarak ne olduğunu anlamak için işitme sisteminin fonksiyonlarını anlamak gerekir.
Kulağın içindeki sesler basınç çeşitleri veya hava moleküllerinin titreşimleri olarak tanımlanabilirler.Bu titreşimler insan kulağı tarafından algılanan ses dalgalarını oluştururlar.
Bütün olarak işitme sistemi bizim işitme duyumuzdan sorumludur.Bu sistem akustik ses dalgalarını alır ve onları beyin tarafından yorumlanan sinir kodlarına dönüştürür.
İşitme sistemi dört ana bölümden oluşur; dış kulak , orta kulak , iç kulak ve beyine giden sinir yolları.Bu karışık sistem içindeki en ufak problem bile işitme yeteneğinin kaybolmasına neden olabilir.

Dış kulak
Dış kulak; kulağın dış kıkırdağı ve kulak kanalından oluşur.Kulak kanalının içinde bulunan zar dış kulağı orta kulağa bağlar.Dış kulak; ses dalgalarını alır ve kulağın içine yönlendirir. .Kulak kanalının şekline göre konuşmayı anlamadaki en önemli sesler 5-10dB aralığındadır.Kulak zarı ses dalgasının oluşturduğu basınçla titreşmeye başladığında orta kulak devreye girer.

Orta kulak
Orta kulak hava ile doludur.Orta kulağı gırtlağa bağlayan östaki borusu orta kulaktaki hava basıncını muhafaza etmeye yaramaktadır.Orta kulakta 3 küçük kemikçik bulunur; çekiç – örs – üzengi.Bu kemikçikler zinciri kulak zarının iç kulağa olan hareketlerini yöneten bir kaldıraç mekanizması oluşturmaktadırlar. Bu kemikçiklere bağlı olan , tensor tympani ve stapedius isimli iki kas vardır.Bu kaslar yüksek bir ses geldiğinde refleks olarak harekete geçerler.Böylelikle yüksek sesler iç kulağa ulaşmadan evvel azalırlar.

İç kulak
İç kulak iki organı kapsamaktadır; koklea ve denge organı.Koklea (işitme organı) içi sıvı ile dolu bir salyangoza benzediği için aynı zamanda salyangoz olarak adlandırılmıştır. Koklea denge organına bağlıdır.Kokleada iki pencere vardır.Orta kulak kemikçiklerin oval pencereye ulaştırdığı ses titreşimleri,salyangoz içindeki sıvıda dalgalanmaya neden olur. Bu dalgalanma neticesi salyangoz içinde bulunan 15 binden fazla saç hücresi hareketlenir ve bu hareketlenmeyle işitilen ses,işitme sinirleri vasıtasıyla beyne ulaşır.Eğer salyangoz içindeki saç hücreleri herhangi bir nedenden ötürü tahrip olursa tekrar düzeltilmesi mümkün değildir.

Sinir Yolları
Çok sayıda sinir lifleri iç kulaktaki saç hücrelerine bağlıdırlar. Belli bir çeşit sinir tipleri dürtüleri saç hücrelerinden beyine ulaştırırlar. Ve her iki kulaktan da beynin duyma merkezine giderler. Beyine ulaşana kadar izlenen yol; ilk önce ses dalgalarının dış kulağa girmesi daha sonra bu ses dalgalarının orta kulakta mekanik titreşimlere dönüşmesi ve iç kulakta da dürtülere dönüşmesi ve en sonunda beynin “ses” i algılaması şeklinde oluşur.

İşitme gelişimindeki aşamalar

Doğum öncesi
Anne karnındaki çocuk alçak frekanstaki sesleri yüksek frekanstakilere oranla çok daha iyi duyabilmektedir ve annenin vücudu dışındaki sesleri duyabilir.

0-4 aylık
Ani ve yüksek seslerden ürkme. Göz veya baş hareketleriyle seslerin yerini saptamaya başlama.

3-6 aylık
Değişik seslere ilgi gösterme.Kendi kendine ses çıkarma denemeleri.Tanıdık sesleri algılama belirtileri.

6-12 aylık
Çocuğun kendi kendine değişik sesler ve anlaşılmaz kelimeler kullanarak söylenmeye başlaması. “Anne” “baba” gibi bazı basit kelimeleri anlamaya bazı direktifleri takip etmeye başlaması.

12-18 aylık
Çocuğun kendi kendine çıkardığı seslerden kelimelerin belirmeye başlaması. Çocuk 20 kelime kullanabilmekte ve yaklaşık 50 kelime anlayabilmektedir.

2 yaş
Genellikle 2 yaşına gelmiş bir çocuk 200-300 kelimelik bir kelime hazinesi ile çok basit cümleler kullanarak konuşabilir. Ona kitap okunmasından hoşlanmakta ve resimli kitaplarda gördüğü birçok şeyi adlandırabilmektedir.

3-4 yaş
Kelimeleri , ihtiyaçları,duyguları ve soruları belirtmek amacıyla kullanır.Kelime hazinesi , telaffuz ve anlama bu yaşlarda hızla gelişir.

 1441 kez okundu
Kurum Ödemeleri


22 Haziran 2012 CUMA  Resmî Gazete Sayı : 28331  TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumundan: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.2. numaralı maddesi aşağıdaki ş

Nasıl İşitiriz


Nasıl İşitiriz?   İşitme kaybının tam olarak ne olduğunu anlamak için işitme sisteminin fonksiyonlarını anlamak gerekir. Kulağın içindeki sesler basınç çeşitleri veya hava moleküllerinin titreşimleri olarak tanımlanabilirler.Bu titreşimler insan kulağı tarafından algılanan ses dalgalarını oluştururlar. Bütün olarak işitme sis

İşitme Kaybı


Kulağın tarif edilen bu üç bölümünde, işitme sinirinde veya beyinde ortaya çıkan bir hastalık, sesin normalden daha az işitilmesini sağlar. Yapılan testlerle, işitme kaybının derecesi belirlenir. İşitme Kaybının Dereceleri (–10) ile (+15) dB (desibel) arasındaki işitme seviyesi çocuklardaki normal olarak kabul edilmektedir. Çocuklar yet

İşitme Cihazları


İşitmeyi tedavi yoluyla düzeltme olanağı kalmadığı zaman kullanılan ve protezle işitme kazancı sağlamayı amaçlayan aygıtlara "İşitme Cihazı" adı verilir. Cerrahi veya medikal tedavisi olanaksız olan ve işitme kaybına çare arayan hastalara işitme kaybının derecesine uygun olarak işitme cihazı önerilebilir. Fakat konuşmayı ayırdetme skoru %40'ın altında olan hastalar

Gürültü Ve İşitme


Gürültü ve İşitme   GÜRÜLTÜ, KULAKLAR VE İŞİTMENİN KORUNMASI 10 kişiden birinde işitme kaybı vardır, bu kayıp normal konuşmayı ve anlayabilmeyi etkiler. Aşırı sese maruz kalma işitme kaybının en sık sebebidir. Gürültü gerçekten kulaklarımı etkileyebilir mi?Evet,gürültü tehlikeli olabilir. Eğer ses

Kulak Çınlaması ve İşitme Cihazları


KULAK ÇINLAMASININ NEDENİ Bazı zamanlar kulağımda zil sesi duyuyorum bu normal midir? Tamamiyle değil. Kafa içinde ki bu seslere genel olarak tinnitus denilir ve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya çıkabilir veya siz sürekli olarak bir ses duyabilirsiniz. Çok kalın veya çok ince olabilir, tek kulağınızda veya her iki kulağınızda da d


Toplam Kayıt: 6 [6 - 1] arası   
Sayfa: 1